Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie.

 1. Definicje:
 • Administrator – oznacza Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000050433, NIP 524-10-06-610, REGON 010827252, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającąy pod domeną https://www.sante.pl
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.

Dane zbierane przez Serwis oraz pliki typu cookies:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, tj. złożenia Zamówienia.
 • Podczas rejestracji w Serwisie Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail.
 • Podczas wizyty na stronie Serwisu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
  adres IP, data i czas wizyty na stronie, typ systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki internetowej,
  adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.
 1. Cel zbierania danych
 • Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
  Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.
 • Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Zamawiający może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się z Infolinią.
 • Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w www.sklep.sante.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.
 • Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez Serwis lub Infolinię.
 • Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia Konta w Serwisie. Usunięcie Konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Zamawiającego.
 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w reklamach kontaktowych (lead ads) na Facebooku
 • W ramach portalu Facebook Administrator korzysta z reklam kontaktowych (lead ads), które pozwalają na podanie danych kontaktowych i przekazaniu ich Administratorowi. Do momentu przesłania danych osobowych Użytkownika podanych w ramach formularza danej reklamy kontaktowej administratorem danych osobowych Użytkownika jest właściciel Facebooka – Meta Platforms Inc. W momencie przesłania danych osobowych przez formularz reklamy kontaktowej Administrator zostaje administratorem danych osobowych Użytkownika w podanym zakresie. Dane osobowe Użytkownika, w zależności od treści danej reklamy kontaktowej, mogą być przetwarzane w celach:
  1. odpowiedzi na zapytanie Użytkownika złożone przez formularz reklamy kontaktowej;
  2. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych - promocji towarów i usług Administratora, w tym poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy;
  3. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych - wysyłaniu Newslettera Administratora na podany przez Użytkownika adres email,

 

- co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 • Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu (imię, nazwisko, email i nr telefonu) Administrator otrzymuje od Facebooka (Meta Platforms Inc.).
 • Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.
 • W ramach kontaktu zainicjowanego reklamą kontaktowa Administrator nie podejmuje decyzji w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.
 • W pozostałym zakresie mają zastosowanie informacje wskazane w niniejszej Polityce.
 1.  Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@sante.pl lub telefonu pod numerem +48 691 602 699